「NikonClub 會員尊賞大抽獎」結果公佈

刊登日期: 12/8/2015
類別:「NikonClub 會員尊賞大抽獎」結果公佈!恭喜以下 36 位得獎者,各人將可獲得「澳門新濠天地水舞間」B 區成人門票乙張,價值 HK$780!有關
領獎詳情會傳送到各得獎者的電郵信箱!而抽奬結果亦會於 2015 年 12 月 11 日於星島日報及 The Standard 上同時刊登,敬請留意。再次感謝各位 NikonClub 會員踴躍參與!

推廣生意的競賽牌照號碼:46242

「NikonClub 會員尊賞大抽獎」得獎名單(以英文姓氏排序):

CHAN Charles
CHAN Chi Ming
CHAN Jerry
CHAN Wing Yan
CHENG Sen Cheng Jaspar
CHENG Siu Fan
CHEUNG Kwok Hing
CHIU Keon
CHUNG Ka Yiu
CHUNG Wai Ching
HUNG Hing Chung
KOON Yee Man
KWONG Annie
KWONG Fred
LAM Kwok Wa Esmond
LAU Waikeung
LAW Elton
LEE Kai Hing
LEUNG Yiu Chung
LI Wai Cheong
LI Yin Kiu
LIU Kwan Wai
LO Tommy
NG Chun Fung
NG Patrick
POON Joseph
SHEA K W Billy
TANG Wing Kai
TSUI Yiu Hong
WAN Chi Lung
WONG Chi Hung
WONG Kin Chun
WONG Wally
YAN Ruqi
YEUNG Jacky
YEUNG Ryan